www.helpinghandsbelgium.be © 2014

Türkçe | Nederlands | English
Helping Hands Belgium
Misyonumuz

Yeryüzünde, temelde baz aldığımız “Hak'kın”, adaletin ve iyiliğin hâkim olması için evrensel kardeşlik bilinciyle,

huzuru kaybolmuş ülkelerin, kitlelerin ve toplulukların nerede olursa olsun muhtaç ve mazlum olan tüm insanlara,

hiçbir ırksal, dinsel ve etniksel ayrım yapmaksızın

ihtiyaç duydukları insani yardımı ulaştırarak

onurlu bir yaşam sunmaktır misyonumuz.


İnsanları yardıma muhtaç hâle getiren ve mazlum hale getiren her türlü politika ve bu politikalara bağlı faaliyetleri önlemek üzere tüm insanların temel hak ve hürriyetlerinin ihlal edilmemesi için gerekli çalışmaları yapmaktır misyonumuz.


Değişen dünyada değişmeyen değerlerin sulh ile yaşatılmasını sağlamaktır misyonumuz.


İyiliği her zaman her yerde yaşatmak, kötülüğü ve fenalığı her daim gücümüz nispetinde engellemektir misyonumuz.


Hak'kı hak bilip hakka yönelmek, bu doğrultuda fenalığı, kıskançlığı, ayrımı ve insanlık zararına aşırılığı gücümüz nispetinde önlemektir misyonumuz.